درباره ما

 

 

موسسه بنیاد تدبیرگران توسعه فردا از سال 1381 تا کنون در حوزه تولید و پردازش فکر، فعالیت می‌کند.  سیاست نوآوری در بنیاد توسعه فردا بر سه پایه آینده‌نگری، مطالعات بین رشته‌ای و تکیه بر شبکه‌سازی است. کتاب روش‌های آینده‌نگاری تکنولوژی (1384) و مدیریت اندیشگاه از تولد تا توسعه(1389) نمونه‌ای از نوشتارهای مرجع بنیاد توسعه فردا است که در توسعه دانش و هنر آینده‌نگری و همین‌طور توسعه فرهنگ مراجعه به اندیشگاه‌ها در کشور موثر بوده است. آرمان بنیاد توسعه فردا ارائه الگویی موفق و کارآمد از یک اندیشگاه(کانون تفکر) ایرانی است که بر اساس آموزه‌های دینی بتواند در حل مساله‌های واقعی نظیر توسعه فناوری نو در کشور و توسعه پایدار ایران نقش ایفا کند.

دانلود بروشور بنیاد توسعه فردا