برگزاری دوره 3 روزه آینده پژوهی و توسعه پایدار

  کارگاه سه روزه آینده پژوهی و توسعه پایدار به همت دفتر توسعه پایدار دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری بنیاد توسعه فردا در تاریخ های 4 - 11 و 14 مرداد ماه در محل برج نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.


  این کارگاه با شرکت نمایندگانی از دانشگاه درسدن آلمان، پادوای ایتالیا و شهرداری تهران و به زبان انگلیسی برگزار شد و اعم مطالب تدریس شده شامل معرفی آینده پژوهی، تدوین نقشه راه، مدلهای تصمیم گیری، توسعه منطقه ای، برنامه ریزی شهری و کاربرد آینده پژوهی در مباحث توسعه پایدار بودند.
این دوره ها در قالب کارگاه های آموزشی در کنار پروژه فرارفت کم کربن همسایگی دانشگاه امیرکبیر برگزار شده و هدف از برگزاری آنها آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با مباحث اینده پژوهی و برنامه  ریزی و کاربرد آنها در توسعه پایدار بود.