کارگاه آموزشی آینده پژوهی در عمل

اکنون به دلیل رشد شتابان علم و فناوری و افزایش پیچیدگی های جوامع انسانی و بهم تنیدگی مسائل اقتصادی، سیاسی، محیط زیستی و غیره، آینده پژوهی از یک پیشنهاد علمی مفید به یک الزام و ضرورت عینی، تبدیل شده است. بدون شناخت محیط امکان سیاست گذاری و برنامه ریزی کارآمد و موثر وجود ندارد و شدت این مسئله، در حوزه دانش‌های بین رشته‌ای و فرارشته‌ای، بیش از دیگر حوزه ها قابل درک است.
آينده پژوهی فرآيندي است که از طريق ايجاد فهم بیشتر از محیط و ناپیوستگی‌ها، به سياست گذاران، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران کمک مي کند تا به اهداف آینده‌نگرانه و کلیدی دست یابند.
هرچه انتخاب و اجرای روش هاي به کار رفته در يک پروژه آينده پژوهی با تسلط و فهم بهتری صورت پذیرد، نتايج صحیح‌تر و قابل اتکایی برای بهره‌برداران و آموزش دیدگان حاصل خواهد شد؛ لذا آشنايي با روش هاي مختلف آينده پژوهی و حوزه کاربرد هر يک از آنها، مقدمه ضروري تفکر آینده‌نگری در هر تصمیم‌گیری است.

زمان: اواخر ماه آبان
📞ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر: 44030718 - 09353682288