مستندسازی نمایشگاه تستا توسط بنیاد توسعه فردا - 97/10/01

 

 

 

 

در نمایشگاه‎های مرسوم، شرکت‎ها، توانمندی‎ها و مزایای رقابتی خود را در قالب کالا و یا خدمات عرضه کرده
تا خریداران بالقوه با این توانمندی‎ها آشنا شده و نسبت به خرید کالا و یا خدمات اقدام نمایند. اما امروزه طرف
تقاضا به عنوان یکی از ارکان اصلی شکل‎گیری زنجیره ارزش تولید تا تجاری‌سازی مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

در مدل نوین برگزاری نمایشگاه‌ها، متقاضیان کالا و یا خدمات با حضور در غرفه‌های نمایشگاه و ارائه تقاضا در جهت رفع خود اقدام مینمایند، این روش به عنوان نمایشگاه معکوس مطرح شده که میزان اثر بخشی تعاملات فیمابین طرف عرضه و تقاضا را افزایش میدهد.

 


در این راستا و با توجه به تحریم‌های ظالمانه، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، برگزاری نمایشگاه «تقاضای ساخت و تولید ایرانی» (تستا) را طراحی نمودند تا با همکاری سایر سازمانها و شرکتها گامی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تامین نیازمندی‌های صنایع با تکیه بر توان داخلی برداشته شود.

 

 اهداف برگزاری نمایشگاه:

  • ارائه نیازمندی‌ها به جای عرضه توانمندی‌ها
  • پاسخگویی به نیازمندی‌های مورد نیاز صنایع با استفاده از توان داخلی
  • مقاوم‌سازی در برابر تحریم‌ها با اعتماد به توانمندی‌های داخلی
  • ارتباط صنعت و دانشگاه
  • بسترسازی جهت شناسایی و ارائه نیازمندی‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی
  • بازارسازی برای دانشگاهیان، پژوهشگران و شرکتهای دانش‌بنیان
  • هدفمندسازی پژوهش‌ها و تلاش‌های فناورانه در راستای نیازهای کشور
  • پیوند نیازمندی‌ها با توانمندی‌ها
  • ایجاد فرصت تأمین منابع مالی تقاضاهای واقعی

 

 

بنیاد توسعه فردا مستندسازی این نمایشگاه را با طراحی پرسشنامه، مصاحبه‌های تخصصی متعدد قبل و بعد از نمایشگاه، حضور دائمی در نمایشگاه جهت مشاهده و ثبت کلیه رویدادها و نکات مثبت و منفی حین نمایشگاه، دریافت بازخوردهای بازدیدکنندگان و تدوین کتابچه مستندسازی نمایشگاه جهت اصلاح و بهبود روند، توسط تیمی از پژوهشگران حرفه‌ای که شامل فارغ التحصیلان و دانشجویان دکتری سیاستگذاری علم و فناوری هستند، انجام میدهد.