فعالیت‌های اندیشگاه تدبیر فردا در سال 1394

 

برخی از فعالیت‌های اندیشگاه تدبیر فردا در سال 94 عبارتند از:


1. طراحی راهبردهای گروه آینده نگری، نظریه پردازی و رصد کلان فرهنگستان علوم پزشکی:
کارفرما: فرهنگستان علوم پزشکی
شرح پروژه: رسالت اصلی گروه، سه رکن اصلی آینده نگری، نظریه پردازی و رصد کلان را در بر می گیرد. برنامه راهبردی گروه با رویکرد آینده نگر و ملاحظه کلان روندهای جهانی و ملی در حوزه سلامت و مبتنی بر نظر خبرگان و اعضاء محترم گروه تدوین و نهایی شد. در این پروژه، نظر اساتید محترم از طریق مصاحبه و پرسشنامه اخذ و مطابق گام های برنامه ریزی راهبردی، سند راهبردی گروه استخراج شد. این سند شامل بیانیه ماموریت، مزیت های رقابتی گروه، بررسی روندها، آرمان ها و آرزوها، انتظارات ذینفعان، تم های استراتژیک، استراتژی ها و برنامه های اجرایی می باشد. تدوین راهبردها در سطح گروه، فرهنگستان، نظام سلامت، سطح ملی، منطقه ای و جهانی در افق پنج ساله و در موضوعات، طراحی زیرساخت ها و الزامات ساختاری، فرهنگ سازی و ارتقاء دانش و تعمیق فکری صورت گرفت و امکان تعیین نقشه راه پنج ساله گروه را ایجاد نمود.


2. برگزاری کارگاه آینده‌پژوهی:
بنیاد توسعه فردا بعنوان یکی از پیشروان و فعالان حوزه آینده پژوهی، به منظور توسعه این دانش و بهره مندی بخش های مختلف از دستاوردهای آن و ارتقاء فرهنگ آینده نگری و آینده اندیشی در کشور، همواره مسیر آموزش را مدنظر قرار داده و در قالب کارگاه های آموزشی و حل مسئله به تبیین مبانی، مفاهیم و روش های آینده پژوهی پرداخته است. طراحی محتوای آموزشی مناسب به همراه انتشار کتاب روش های آینده نگری، زمینه مناسبی جهت آموزش مخاطبان را فراهم نموده است. در سال 94 کارگاه های مختلفی در نهادها و بخش های سیاست گذاری و اجرایی برگزار شد که از جمله مهمترین آن ها، برگزاری کارگاه های آینده پژوهی ذیل می باشد:

      - نشست های آینده پژوهی در فرهنگستان علوم پزشکی گروه آینده نگری، نظریه پردازی و رصد کلان با هدف طرح مبانی، مفاهیم و روش های آینده‌پژوهی 

      - کارگاه های آینده پژوهی برای مدیران پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با همکاری شرکت بهین پویان هوتن

      - نشست های تخصصی مکاتب آینده پژوهی در گروه آینده نگری، نظریه پردازی و رصد کلان فرهنگستان علوم پزشکی

      - کارگاه های تدوین نقشه راه (Road Mapping) در دوره های عالی مدیریت پژوهش و فناوری (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و شرکت بهین پویان هوتن با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

3. آینده‌پژوهی فناوری فناوری میکروتوربین 200 کیلووات همراه با سیستم تولید همزمان برق و حرارت :
همکار پروژه: مرکز توسعه فناوری نیرو (متن)
کارفرما: پردیس فنی- مهندسی شهید عباسپور)
شرح پروژه: برنامه‌ریزی براي توسعه فناوری‌های آينده نمي‌تواند نسبت به برنامه‌های انجام‌شده براي آينده جوامع بشري بی‌تفاوت باشد. پس توجه به مشکلات و يا چالش‌هاي آينده جوامع از ضروريات مقدمه‌چینی براي توسعه فناوری‌های آينده به شمار مي‌روند که آینده‌پژوهی فناوری، مطالعه عمیقی از مسائل مهم و حساس فناورانه خواهد بود. در پروژه مذکور نیز برای حصول اطمینان از اجرای رویکرد آینده‌نگرانه از ابزارهای تحلیل پتنت، پویش محیطی داخلی و خارجی، ارزیابی فناوری، مطالعه بازار و سناریونویسی به عنوان روشی برای آینده‌پژوهی فناوری‌ میکروتوربین در راستای طرح کلان ملی طراحی و ساخت میکروتوربین 200 کیلووات استفاده شد و در نهایت سناریوهای آینده فناوری میکرو توربین استخراج شد.