جهان در 50 سال آینده؛ تأملی بر نگاشت تجاري قدرت ها

جهان در 50 سال آینده؛
تأملی بر نگاشت تجاري قدرت ها

کتاب "جهان در 50 سال آینده"، روایتی از آینده‌‌ی آرایش تجاری جهان در افق 50 ساله (بلند مدت) است که بر اساس ایده محوری جناب آقای مهندس صابر میرزایی در مورد آینده روابط تجاری میان بلوکه‌های جهانی،‌ مستند شده است. این روایت که مقاله اصلی آن در فصل اول آورده شده است، از مسائل خرد فاصله گرفته و بر تحولات کلان اقتصاد جهانی متمرکز است؛ از این رو به‌جای پرداختن به سناریوهای محتمل آینده، تصویری واحد از چیدمان آینده‌ی تجارت جهانی بر پایۀ چهار پیشران یا عامل بنیادین متشکل از (1)جمعیت، (2)امکانات سرزمینی، (3)قابلیت‌های علم و فناوری و (4)جغرافیای سیاسی ترسیم شده است. این کتاب، حاصل تلاشی نظام‌مند و فعالیتی اندیشگاهی از سوی بنیاد توسعه فردا است که در تعامل با تحلیل یک صاحب نظر ایرانی (جناب آقای صابر میرزایی) توسعه یافته و نهایتاً‌ در قالب یک اثر مستند، جمع‌بندی شده است.

بنیاد توسعه فردا به‌عنوان یک اندیشگاه ملی معتقد است که ترجمه دانش ضمنی اندیشمندان داخلی به الگوهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و همچنین ترویج روش‌های تحلیلی آنان، می‌تواند موجب ارتقاء هوشمندی نخبگان جامعه شود و آثار آن در فرآیندهای تشخیص، تصمیم و اقدام صحیح ظهور یابد. گشودن پنجره‌ای نوین از منظر صاحب‌نظران داخلی و شرح پدیده‌ها مبتنی بر نگاه ایشان و نهایتاً‌ ارائه‌ی خوانشی متفاوت به جامعه نخبگان داخلی و خارجی، می‌تواند از مأموریت‌های مؤثر اندیشگاه‌های ایرانی محسوب شود. تاکنون رسالت اندیشگاه‌ها، در حکم حلقه‌ی رابط علم و عمل، در کشور ما مغفول واقع شده و امید است که این نوع برون‌دادها بتوانند ارزش چنین فعالیت‌هایی را اثبات کنند.

در مطالب بعدی، نظریه آقای صابر میرزایی بیشتر شرح یافته و نتایج مطالعات مروری با ابتنا به شواهد بیشتری در خصوص برنامه‌های آینده آمریکا، ارائه خواهد شد. این اثر به زودی برای خوانندگان علاقه‌مند چاپ می‌شود...