موسسه بنـیـاد تـدبیـرگـران تـوسعه فـردا از سال 1381 تا کنون در حوزه تولید و پردازش فکر، فعالیت می‌کند. 
سیاست نوآوری در بنیاد توسعه فردا بر سه پایه آینده‌نگری، مطالعات بین رشته‌ای و تکیه بر شبکه‌سازی است.

اخبار

 • اولین جلسه از سلسله نشست‌های ارائه مفاهیم راهبردی در حوزه سیاست‌گذارى «مدل RIU»

  اولین جلسه از سلسله نشست‌های ارائه مفاهیم راهبردی در حوزه سیاست‌گذارى «مدل RIU»

 • مستندسازی نمایشگاه تستا توسط بنیاد توسعه فردا - 97/10/01

  مستندسازی نمایشگاه تستا توسط بنیاد توسعه فردا - 97/10/01

 • نخستین رویداد « کافه آینده » - 97/09/26

  نخستین رویداد « کافه آینده » - 97/09/26

 • کارگاه سه روزه «آينده‌پژوهي در عمل» - 97/09/21

  کارگاه سه روزه «آينده‌پژوهي در عمل» - 97/09/21

 • اولین نشست از سلسله نشست‌های «بازخوانی تجارب راه‌اندازی و توسعه کتابخانه‌های روستایی در ایران»- 97/09/20

  اولین نشست از سلسله نشست‌های «بازخوانی تجارب راه‌اندازی و توسعه کتابخانه‌های روستایی در ایران»-...

یادداشت همکاران