موسسه بنـیـاد تـدبیـرگـران تـوسعه فـردا از سال 1381 تا کنون در حوزه تولید و پردازش فکر، فعالیت می‌کند. 

سیاست نوآوری در بنیاد توسعه فردا بر سه پایه آینده‌نگری، مطالعات بین رشته‌ای و تکیه بر شبکه‌سازی است.

اخبار

 • برگزاری نشست کافه آینده شانزدهم با موضوع «ساخت مسکن میلیونی در دولت سیزدهم و افق‌های پیش‌رو» - 00/07/05

  برگزاری نشست کافه آینده شانزدهم با موضوع «ساخت مسکن میلیونی در دولت سیزدهم و افق‌های پیش‌رو» - 00/07/05

 • گزارش نشست کافه آینده پانزدهم با موضوع «گفتگو پیرامون چالش‌های توسعه طب سنتی در توسعه تمدن» - 00/07/04

  گزارش نشست کافه آینده پانزدهم با موضوع «گفتگو پیرامون چالش‌های توسعه طب سنتی در توسعه تمدن» - 00/07/04

 • معرفی کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با نهادهای متولی صدور مجوز » در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 00/06/25

  معرفی کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با نهادهای متولی صدور مجوز » در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 00/06/25

 • برگزاری نشست کافه آینده پانزدهم با موضوع «گفتگو پیرامون چالش‌های توسعه طب سنتی در کشور» - 00/06/23

  برگزاری نشست کافه آینده پانزدهم با موضوع «گفتگو پیرامون چالش‌های توسعه طب سنتی در کشور» - 00/06/23

 • گزارش نشست «بررسی و نقد معیارهای مدیر تراز اقتصاد مردمی» - 00/06/20

  گزارش نشست «بررسی و نقد معیارهای مدیر تراز اقتصاد مردمی» - 00/06/20

 • درگذشت دوست و همکار قدیمی بنیاد توسعه فردا - 00/06/12

  درگذشت دوست و همکار قدیمی بنیاد توسعه فردا - 00/06/12

 • برگزاری نشست کافه آینده چهاردهم با موضوع «گفتگو پیرامون چالش‌های اخذ مجوزهای متعدد برای کسب و کارهای نوپا» - 00/05/02

  برگزاری نشست کافه آینده چهاردهم با موضوع «گفتگو پیرامون چالش‌های اخذ مجوزهای متعدد برای کسب و کارهای نوپا» - 00/05/02

 • شانزدهمین عصرانه اندیشگاهی - 00/05/01

  شانزدهمین عصرانه اندیشگاهی - 00/05/01

 • برگزاری «حكمرانی فرهنگ در دولت آینده(نشست دوم)»: از دانش ضمنی تا الگوهای سیاستی - 00/03

  برگزاری «حكمرانی فرهنگ در دولت آینده(نشست دوم)»: از دانش ضمنی تا الگوهای سیاستی - 00/03

 • کلیپ

  کلیپ "مشارکت یا مفارقت؟" _ استدلال‌های جمعی از اندیشه‌ورزان و سیاست‌پژوهان میهن برای لزوم مشارکت هرچه بیشتر هم‌وطنان - 00/03/28

 • فيلم دومین نشست مجازی «حلقه‌مطالعات‌فلسفه‌و‌انديشه‌اسلامی» به همراه نوشتارها و گفتارهايی پيرامون انتخابات رياست‌جمهوری در خرداد 1400 - 00/03/27

  فيلم دومین نشست مجازی «حلقه‌مطالعات‌فلسفه‌و‌انديشه‌اسلامی» به همراه نوشتارها و گفتارهايی پيرامون انتخابات رياست‌جمهوری در خرداد 1400 - 00/03/27

 • کلیپ

  کلیپ "آری، به اتفاق جهان می‌توان گرفت" استدلالی برای مشارکت در انتخابات، از دید یک فعال حوزه اندیشه‌ورزی و سیاست‌پژوهی - 00/03/26

 • فيلم نشست مجازی «حلقه‌مطالعات‌فلسفه‌و‌انديشه‌اسلامی» به همراه نوشتارها و گفتارهايی پيرامون انتخابات رياست‌جمهوری در اردیبهشت 1400- 00/03/26

  فيلم نشست مجازی «حلقه‌مطالعات‌فلسفه‌و‌انديشه‌اسلامی» به همراه نوشتارها و گفتارهايی پيرامون انتخابات رياست‌جمهوری در اردیبهشت 1400- 00/03/26

 • دعوت‌نامه بیست‌و نهم - نگاهی به سوره شعرا بر اساس تفسیر المیزان - 00/03/25

  دعوت‌نامه بیست‌و نهم - نگاهی به سوره شعرا بر اساس تفسیر المیزان - 00/03/25

 • برگزاری اولین نشست از سلسله نشست‌های نظام‌های نوآوری موفق در دنیا با موضوع نظام نوآوری کشور سوئیس در پارک فناوری پردیس - 00/03/26

  برگزاری اولین نشست از سلسله نشست‌های نظام‌های نوآوری موفق در دنیا با موضوع نظام نوآوری کشور سوئیس در پارک فناوری پردیس - 00/03/26

یادداشت همکاران

تازه‌های نشر